Vo řepisku

(š) Trachťa + Jura N.


Dyž začal Jaróš Cimrmanůj rekognoskovat bichle pro šropy, kópil těžkó diviznu. A nahodil tázanec:


„Jak rychtujeme šropy do lajfky? Lóskáme jim, než v betli zabořijó, zvonky, ve keréch némlačí a névíc dusené princál vyfasuje nébetelňéší princezku, potróblé Žanek voblafne šecky kujóny a Smolíčskyho šropa vytahne z maléru ve finišu jelenisko. Dyž se ze šropů stanó jungšáli, vyplachtijó do lajfky, v keré ten dusené ve finišu utře pysk, matóš hópne na špek vychcanýmu a dyž nekeho stróhne ňáké ranař, jeleniska to majó v paži.


Takový bichle,“
hantýruje Jaróš, „só podle mýho ánunku pro šropy vošemetňéší než alkec nebo štréchle." Jaróš Cimrmanůj porychtoval ranec storek pro šropy. Jeho storky netlučó šropom do palic serpentýny, na který v lajfce nikdá nenatrefijó.


Vo řepisku
Jaróš Cimrmanůj


To dysik lajfčili dóda s oldmutró v pastóšce u valdeca. Na polisku měli švihló řepu, ale páč už měl dóda chapadla olšový na to, aby polisko festovně povoral, vylópla se enem jedna. Byl na ňu fest pyšné a vo to víc ju šprycal vasrovicó a hnojil srajdó. No, ve finálce z teho bylo řepisko jak beča. Dyž ju jednyho dňa scel vyrépnót z hródy, zgóml, že je to pasovka.


Dóda hodil voláre vo helfku oldmutře. Dóda čapl řepu, oldmuti čapla dódu a tahli a tahli, ale řepa byla furt šprajclá. Dóda nahodil somr vo helfku vnučce. Dóda zaséc čapl řepu, bábrdla čapla dódu a vnučka oldmutru. Tahli jaxsviňa, ale řepa se ani nehla. Dóda teda hvizdl na čokla, keré pila dohasil, páč gómal, že mu z teho potym kapne ňáká zobka. Dóda gafl zaséc řepu, bábrdla dódu, vnučka čapla oldmutru, čokl se zagřufl koňadře za hózny a tahli…


„Takové levingr! Dyby se čokl zagřufl tý koc za hózny a zatahl, tuty by ji sjely až na vanilky a vona by tam házela hapták s holým gébišem,”
vaří Cimrman do placu. „Šropi nemajó vylágrovanó budku!“ A kormidluje storku na inačéši azimut.


Dóda povařil závity a naklapal do maštale, kde vokšíroval hajtru. Přikurtoval vokolo řepiska festovní špagyš, hókl hyjé a řepa se vylópla z hródy aus.


„Šropáli musijó rozchodit, že nelajfčijó ve vatůvce. Dyž nenahodijó přemysla, budó makat jak barevní a dodrbó si tak celó lajbku,“ hóká ve finišu Cimrman.
 

 

Hlavní menu