Perly vod hastrmanskýho

(š) Trachťa

Volný překlad do moravštiny následuje dole


V Jihlavě, keré nekdy pérujeme taky Iglsdorf, bajvoko tam, kde je dneska rola, byl vypláclé krpaté rybál. A temu bačoval krpaté hastrmanské. Sajtna ho kóřila. Byl to abstinenťál, keré každé druhé deň valil do mlíkárny pro milchnu. Jednó v zimě, to byl zrovna řácké kilián - samec, do ňé napálila krpatá filetka, kerý ušlindly kopyta. Hastrmanské lapl lekanec, žbánek s milchnó mu zhučel na hródu a rozflákl se. Vasrmánek fňukal, kde splaší novodurové žbánek, dyž má akorát krupicu na trochec milchny. Z auglí mu ucmrndlo pár slz, kerý hnedka kilkó ztuhly. No filetka mu dovalila z domášova vojeté žbánek narychtované do kontyša. Hastrmanské jí za to mázl ty ztuhlý slze. Filetka je pichla do kapsířa a vodplachtila na domášov. A dyž její mutra chcela pichnót její hózny do wirpůlky, tak vyhmátla v kapsířu nekolik špicovéch perel.
 

 

Hlavní menu

Perly vod hastrmana

Volný překlad do moravštiny

V Jihlavě, keré nekdy pérujeme taky Iglsdorf, bajvoko tam, kde je dneska rola, byl vypláclé krpaté rybál. A temu bačoval krpaté hastrmanské. Sajtna ho kóřila. Byl to abstinenťál, keré každé druhé deň valil do mlíkárny pro milchnu.

V Jihlavě, někde tam, kde je dnes vlakové nádraží, byl malý rybníček, kterému šéfoval malý vodník. Lidé ho znali. Byl to abstinent, a proto si často chodil do mlékárny pro mléko.

Jednó v zimě, to byl zrovna řácké kilián - samec, do ňé napálila krpatá filetka, kerý ušlindly kopyta. Hastrmanské lapl lekanec, žbánek s milchnó mu zhučel na hródu a rozflákl se. Vasrmánek fňukal, kde splaší novodurové žbánek, dyž má akorát krupicu na trochec milchny. Z auglí mu ucmrndlo pár slz, kerý hnedka kilkó ztuhly.

Jednou, když byla zrovna pořádná zima, do něj narazila malá holčička, která uklouzla na náledí. Vodník leknutím upustil džbán a ten se rozbil. Vodní mužík naříkal, kde sežene nový džbán, když má peníze akorát na trochu mléka. Uronil pár slz, a ty v tom mraze okamžitě zmrzly.

No filetka mu dovalila z domášova vojeté žbánek narychtované do kontyša. Hastrmanské jí za to mázl ty ztuhlý slze. Filetka je pichla do kapsířa a vodplachtila na domášov. A dyž její mutra chcela pichnót její hózny do wirpůlky, tak vyhmátla v kapsířu nekolik špicovéch perel.

Avšak holčička mu přinesla z nedalekého domova již nepoužívaný džbán. Za odměnu jí dal vodník ty zmrzlé slzy. Holčička si je dala kapsy a odběhla domů. A když maminka dávala její kalhoty do prádla, našla v kapse několik krásných perel.

Hlavní menu