Rohatec velebáskem

(š) Trachťa


V jednym lontu vodvalil do kytek velebásek. A tak tam křížový véšky nakvartýrovaly dalšího v lajně. Byl to už zgrčené rasken s hubó šédrem a s chabrusovó haksnó. Córal pomale a při tem šmatlal. A v kirchně roztruboval, že névětší ctnosť pámbíčkářů je šupnót kirchnovém borcům ňáké ten džekpot. Raskenkám se z ňé ale rolovaly podkolenky a ubóchly pro ňé šecko, co mu v auglách vyšpizly. A velebásek byl fest natěšené na šelijaký darovance, chálku a kořalu. V kirchnový čistírně nefachčil žádný můry a vodpustky borcům a oltovém hrčám dával málem zadax. Nérači házel amnestyju za ufachčený levoty lahodném šnytlicám, kerý mu potym za faró škubaly lebedu, šurovaly cimry a čančaly kirchnu.


Tehoto velebáska težce štengrovala régna a nakydaná vajsová srajda na hródě. Furt sebó tahal veliký paraple a dyž nakydalo, tak z fary vůbec nevysmykoval. Sajtna si z teho nefachčila žádný pupínky. Akorát oltová apatykářka v tym kóřila ňáké levingr, ňákó habaďůru. Jednó vodklapal velebásek k fýrovi lontu na švajnfest. Fest si tam namastil bauchec chálkó, vyglgal pár škopků, vokoštoval tekutý kadlátky a dyž chcel hodit navrátila, začl na hródu kydat bílé sajrajt. Velebásek tumloval na faru. Apatykářka se pomaly šontala za ním a co zgómla. Hňápanec vod jedný haxny vlebáska byl v ókeju, normiš škrpál. Ale vod druhý to byl klapáč jak vod hajtry. A mezi nima lajna vod vometáka. „Je to v gébišu, velebásek je rohatec,“ hókla si pod fifku. Ale co s tym? Na rohatýho velebáska nefachčí svatá vasrovica, krojc ani modlitbové hantec.


A tak lapla do paprčí oltovó bichlu kózel a lóskala. Asi za hoďku vyšmírovala špicové cund. Rohatca vykvaltuje aus vasrovica! Vasr protivá fajeru. „Aha, proto ho štengrovala régna!“ Druhé deň nahodila apatykářka čekanku na velebáska u rybála. Dyž doklapal, nahodila hantec. A dyž byl hantec v plným pródu, žduchla do velebáska a von zahučel do rybála. Zasyčelo to, z rybála se vyvalil štyngec jak sviňa a velebásek se zdéchl jak šrajtoffla z kapsířa na roli. A bylo vymalovaný.


Poznámka: I Peklo jde s dobou a nedávno tam proběhla jazykové reforma. Doposud měli čerti dva ocasy a zejména mladým a nezkušeným čerticím se to pletlo. Proto dostal zadní ocas nový název „huňka“. Do hantecu zde překládám huňku jako vometák.
 

 

Hlavní menu