Pod Chocholó se semeló šelijaký šorfky.

(š) Trachťa


V biblickéch storkách hókajó, že hafo andělskéch vařilo jedy protivá velkýmu kilošovi. A tak se velké kiloš nakrkl, vysadil jim kopny z háčka a vykybloval je z nebála na hródu. No co se s nima semlelo? Kde só šici titok z nebála vypakovaní borci a borky?


Z tych, co zkésli až pod hródu, ufachčil velké kiloš rarachy a rohatce.
Z tych, co zahučeli do valdny, só dneska valdnový borci a lesany.
Ti, co schrastli do grymlovéch berglů, se přemachlovali na permoníky a grymlový skrčky.
Ti, co zapluli do vasrovice, se převekslovali na vasrmany a rusalky.
Nekeří zkésli do gracen, štatlů a lontů a z tych ufachčil velké kiloš šelijaké duchále.


A neska só všade a všade kujó svý voltry, štengrujó nás a tlačijó nám do ovarů šelijaký alótrija. Brnisko je jima nafólovaný, stačí zavostřit augle nebo ovary a zmerčíte je. A kdo vo nich nemá ánung, lajbčí podlevá jejich not. Proto se semlelo v Brnisku hafo smyků a storek k nekóření.


Stréc Volejník z Koména hantýroval, že aji pod koménskó Chocholó vegetilo v altovéch járech nekolik už trochec zdivočeléch duchálů. Natrefit se na ně dalo u lavek, na keré si borci dycky dotahli ňákó koc, kerý tam valili klíny do řepy. A tytok ducháli tam dycky ufachčili ňákó levotu.
Sbalili sme s kamošama foťáky a dyž sme smykovali vokolo ňáké lavky, vybléskli sme ju. Na domášově sme potym hodili špiz, esik na bildně nebude ňáké duchál vařit čekanku na voltr. No a semo tamo sme měli štígro.


Hékal jékavec
Má kulató hubu a echt vymakané chraplák. Dyž na lavku hodijó sicnu borec s borkó a nastartujó šmajchl, hékal na ně jékne, voni lapnó fedry a šukačka je pali. Neska se už borky neslízajó s nabíječama ve valdnách, ale v láčovéch kindošcimrách, a tak hékal póští můru akorát na pobóchance na rakách a na duchyše, co mózujó po gamplách. Ty z ňé majó peří, páč gómó, že na ně vyhópl nejaké ňáké sarkafarka. 
 

Skrček šantroch
Dyž v altovéch járech na lavku hodili sicnu kořeň s koňó, votočil jim šantroch ňáké potřebné cajk, třeba šprcku. Kvůlivá temu se vylóplo na hródu víc kindošů. Neska už koc chálujó kindrkilku a tak je skrček šantroch furt nakrklé a čóruje šecko, co se mu pod pazóru nachométne.

 

Lesana vanířka
Tatok lesana tlačila na borce a borky na lavkách, aby si zašukali bez šprcky. Má totiž tóhu, aby šecky koc měly řáckó vanu, némlich sténó jak má vona. A tak neska vanířka ponóká kocóry, aby do sebe futrovaly hafo šelijakéch šmakulád a místo kindoša v bauchecu tam měly aspoň sádlisko.

 

Skřet dubál
Fýra týtok valdny. Vod járů, co lidi jeho valdnu plundrujó, začl aji von fachčit levoty. Nechává lidi zapackovat vo bludný kořeniska, šije po nich šišticama a pajcuje lavky pryskyřicó. Je nakrklé, že lidi ve valdně békajó a čokle nemajó na šráku. Zvěřina z teho má fedry a dekuje se z jeho valdny do hrubjéších hvozdů, kde skorem nésó lidi ani čokli.

 


Borci a borky s Koména hókajó, že Komén je nejbetálnéší lont na hródě. No paprču na hercnu, vono to hókajó aji inde a majó taky recht. No lavkový duchále mužete při štyklu štígra zgómnót enem ve valdně pod krpatým koménským berglem, kerýmu hókajó Chochola.


*****

Bildny ufachčil StiM
 

 

Hlavní menu