Storky a fórky psané "brněnskó řečó"

 

           

 

 

Píše Jiřík Trachťa alias "Jura z Koména"

Připomínky vítány na adrese Jirik.TK@seznam.cz 

 

Storky, které zde najdete, nejsou psány v echt brněnském hantecu. Píšu je "svou" brněnštinou. Používám sice spoustu slov a obratů ze štatlařského hantecu z éry socialismu, ale občas zabrousím i do prvorepublikové plotňácké hantýrky, občas použiji i nějaké výrazy z obecné moravštiny či z nářečí z okolí Brna. Vypomáhám si i soudobými brněnskými výrazy. Život jde dál, objevují se nové skutečnosti, na které jazyk každého z nás zákonitě reaguje.

 

Každý z nás máme svoje individuální vyjadřovací prostředky, které jsou podmíněny mluvou rodičů, prostředím, ve kterém jsme žili a vlastním vzděláním a zkušenostmi. Na rozdíl vyjadřovacích prostředků argotu, který byl zpravidla stručný, se ve storkách nebráním delším souvětím. Protože cílovou skupinou mých textů jsou inteligentní lidé a mým cílem není sdělování (tajných) informací, ale pobavení.

 

PS motto: Žádné dokonalé hantecář z nebála nezkléchl.

 

Každý všední den po 14.15 vysílá ČRo Brno "hantecové okénko".

 

 

 

Hlavní menu