Cimrmanovo nedožité úmrtí

 

 

Američtí cimrmanologové s Newcastlu uctili památku našeho mistra tímto pamětním terčem. 

Překlad:

Jára Cimrman
1869-1966 zhruba,
český filozof, dobrodruh a vynálezce.

Jára Cimrman vynalezl elektrickou žárovku za asistence místního vynálezce Josepha Swana. Thomas Edison později okopíroval nápad a patentoval si jej pod svým jménem.

Cimrman je také známý darováním Jesmond dene parku lidu Newcastlu poté, co jej vyhrál v kartách nad lordem Armstrongem.

Vysvětlivky:
Pamětní deska se nachází v Newcastlu, píše se na ní o parku „Jesmond dene“ vybudovaném okolo říčky Ouseburn, která se vlévá do řeky Tyne.
Lord William George Armstrong (1810-1900) byl inženýr, průmyslník a vynálezce, který vybudoval první dům na světě poháněný vodní elektrárnou.


Je zde patrno, že naši američtí soudruzi hází střední Evropu do jednoho pytle, neb Járu Cimrmana můžeme považovat za filozofa, dobrodruha a vynálezce českého, moravského i rakouského. 

 

Naše Malé meteorologické muzeum navštívil již bývalý mluvčí profesora Ericha Fiedlera pan Wenzel Glaser. Mimo jiné nám sdělil, že profesor Erich Fiedler se vzdal vedoucí úlohy ve vídeňské cimrmanologické skupině a funkci předal svému synovi Dr. Eriku Fiedlerovi.


Setkání proběhlo ve vzájemné shodě, tedy shodli jsme se na tom, že se američtí soudruzi cimrmanologové z Newcastlu mýlí, když stanovili úmrtí Járy Cimrmana na rok 1966. A to přesto, že existuje indicie (zdánlivě) potvrzující jejich závěry:


Český jazzmen Karel Velebný uvedl, že když potřeboval v roce 1961 doplnit svůj jazzový SH Kvartet na SH Kvintet (SH znamená Spejbl a Hurvínek) o nového člena, obrátil se údajně nejprve na Járu Cimrmana. Neshodli se údajně v názoru na jednu tóninu a tak místo Cimrmana nastoupil do SHQ Rudolf Dašek.


I když má Cimrman nepochybně klíčové zásluhy na rozvoji amerického jazzu (původně to byl JaC, ale američané to špatně vyslovovali), tak by v tak pokročilém věku s největší pravděpodobností svým tempem nestačil o několik generací mladším jazzmenům.


Další důvod nesouhlasu: V roce 1963 zakoupil PhDr. Evžen Hedvábný chalupu č.p. 12 ve vesničce Liptákov ležící v Jizerských horách. Po základních úpravách chalupy se rozhodl v únoru roku 1966 vybudovat krb. Když řemeslníci začali vysekávat díru do komína, narazili na truhlu s pozůstalostí obyvatele této usedlosti Jaroslava Cimrmana. Tato událost je v časovém rozporu s tvrzením amerických soudruhů.


Setkání se Wenclem Glaserem bylo velmi srdečné z toho důvodu, že jeho dědeček z otcovy strany se po rozpadu Monarchie přestěhoval do Vídně z Brna, a tudíž uměl naši řeč. Když byl Wenca penzionován, přidal se k rakouské cimrmanologické skupině profesora Fiedlera. K meteorologii má dobrý vztah, protože jeho maminka prodávala v obchůdku s hodinami, budíky, tlakoměry a domácími meteorologickými stanicemi.


V závěru jsme se shodli na tom, že nedožité úmrtí Járy Cimrmana v roce 1966 je pouze jeden z omylů amerických soudruhů a že Járova stopa končí podle nejnovějších výzkumů někdy v době druhé světové války.

 

Zpět