Kolíková předpověď (nejen) počasí

dle Járy Cimrmana

 

 

Ve Šmorancově zápisníku jsme našli tento text:

 

 

Po převedení do současné elektronické formy, opravení drobných překlepů zní takto:

 

Kolíková metoda předpovědi dle Cimrmana 

 

Když Cimrman viděl, jak nesourodá je meteorologická obec konce 19. století, šel si svou cestou. Svými průkopnickými myšlenkami o tom, že změny počasí jsou způsobovány rozhraními vzduchových hmot, inspiroval však norského průkopníka synoptické meteorologie Vilhelma Bjerkense (1862-1951). Na počátku Velké války se jen tak letmo zmínil o tom, že se vzduchové hmoty chovají podobně, jako znepřátelené armády. Bjerkens ho vzal za slovo a vznikl nový meteorologický pojem povětrnostní fronta.

 

Cimrman ve snaze být v předpovědích počasí úspěšnější, než meteorologové počátku dvacátého století se nakonec inspiroval orientálním věšteckým systémem I Ťing a vytvořil kolíkovou metodu předpovědi počasí.

 

K aplikaci metody potřebujeme 6 kolíků delších dřevěných kolíků, z toho tři označené, a jeden kratší. Postup viz. návod.

 

 

Vlevo tři označené kladné kolíky, vpravo tři kolíky záporné

 

Zkoušel jsem předpovídat počasí touto metodou a bohužel jsem nedosáhl dobrých výsledků. Důvod: Cimrman nám nezanechal žádnou zprávu o správné délce jím používaných kolíků.

 

 

 

Návod na předpověď kolíkovou metodou

 

Zadáme otázku, například „bude zítra pršet“: Nejkratší kolík položíme na zem před sebe. Ostatní kolíky v ruce zamícháme se zavřenýma očima ve svislé poloze a všechny kromě jednoho necháme spadnout na kolík nejkratší.

 

1.     je-li na zemi více kladných kolíků, je odpověď "pravděpodobně ANO"

2.     je-li na zemi více záporných kolíků, je odpověď "pravděpodobně NE"

3.     jestliže se některý z kolíků dotýká toho nejkratšího, posiluje to odpověď

4.    jestliže některý z kolíků leží na jiných, nelze dát konečnou odpověď

 

Zjistil jsem však, že tuto metodu je možno používat i v běžném životě. "Mám jít zítra na rande?", "jak dopadne zítřejší návštěva tchýně?". Pro tyto případy jsem doplnil ještě dva následující body:

 

5.     čím více kolíků ukazuje k tomu nejkratšímu, tím více bude záležet na tazateli

6.     jestliže žádný s kolíků neukazuje k nejkratšímu, vyvrbí se to samo bez přičinění tazatele

 

 

 

 

Příklad předpovědi jevu "jak dopadne zítřejší návštěva tchýně?"

 

Dle bodu 1. návštěva dopadne pravděpodobně dobře, neboť převažují kolíky ANO (A)

Dle bodu 5. jeden z kolíků A ukazuje k nejkratšímu kolíku (K), tzn.bude asi tak z jedné třetiny záležet na chování tazatele.

 

 

 

Zpět