Cimrmanův ohýbač stromů?

 

 

Znojemským cimrmanologům se téměř podařil husarský kousek. Jistě víte, že Mistr pravděpodobně při práci v Řečkovické cihelně vymyslel ohýbač cihel. A nyní přišli na stopu Cimrmanova ohýbače stromů. Jára se snažil usnadnit práci téměř všem profesím, tedy i ovocnářům. Vypadá to, že ve spolupráci s ruským šlechtitelem, pozdějším dvojnásobným nositelem Leninova řádu, Ivanem Vladimírovičem Mičurinem, vymyslel ohýbač stromů, který ke své činnosti nepotřeboval připojení k elektrické síti. Pokud byl tento vynález použit před sklizní, ohnuté stromy byly pohodlně očesány ze země. O tom, zda měl i zpětný chod, aby se po očesání stromy znovu narovnaly, zatím nic nevíme. Na archivním snímku vidíme starou forografii cedulky vysvětlující funkci tohoto vynálezu.

 

 

Téměř devadesátiletý strýc Plaček z Únanova se ovšem k práci mladých brněnských cimrmanologů vyjádřil velmi kriticky: „Za méch mladéch let tadyk u nás v rakóském pohraničí nebyla takováto cedulka ničím nevobyčéným. Dyž negde vodpojili helektriku, pichli tam takovó cedulku. Je vidět, že se chalani učijó enom anglikánsky. A to je špatné,“
 

               

 

Zpět