Cimrmanův pobyt na Znojemsku

 

 

Ve Šmorancově zápisníku jsme našli tento text:

 

 

 

 Po převedení do současné elektronické formy, opravení drobných překlepů a doplnění velkých písmen v názvech zní takto:

 

Cimrmanův pobyt na Znojemsku, Naděžda Petrova Zdrubecká

 

„ … …. Vidím Járu, sedí u Svatého kamene. …. Jde k Hnánicím, (kde) jej zaujímá místní kostel. Promluví s několika lidmi a opouští Hnánice. …. míjí Havraníky … prochází Dobšicemi ….. spočinul u napoleonského dubu a shlíží dolů na Znojmo ... Pokračuje na Kozí vrch, kde usedá a opět shlíží ke Znojmu … pomyslí si: „Tady je ideální místo pro mou povětrnostní stanici s větrnou turbínou“ ….  otáčí se k Hradnímu dřevěnému lesu a zastavuje se u cedule Kyjovická cesta … Šine si to po Kyjovické cestě … zastavuje se na rozcestí U tří dubů…. šipka na Těšetice ukazuje dolů ... pomyslí si „to ji asi někdo otočil“  a vydá se opačným směrem. Po kilometru les končí a v dáli je vidět Křovinná hora … zakleje „fuj čert“ … otáčí se ... přichází znovu ke Třem dubům … pokračuje podle šipky na Těšetice … občerstvuje se ve studánce a schází na formanskou cestu z Únanova do Těšetic … blíží se k cihelně …. …. …“

 

Pozn:  … až několikaminutové pomlky v hovoru média.

 

Jedná se tedy o stručný zápis mediální seance média Naděžda Petrova Zdrubecká. Vypátrali jsme, že taková žena v Brnečku skutečně žila. Byla to původem Ruska, kterou si její manžel Josef Zdrubecký přivezl z jednoho ze svých pobytů v Sovětském Svazu.

 

Podařilo se nám vypátrat význam názvů Svatý kámen, Křovinná hora a Hradní dřevěný les a dalších. Médium dostalo zřejmě příkaz překládat německé názvy do češtiny.

 

Svatý kámen je tedy rakouské posvátné místo Heiligen stein, ležící mezi Retzem a Hranicemi

 

Hradní dřevěný les, německy Burgholzwald  se dnes nazývá Purkrábka

 

Kyjovická cesta je spojnicí Kuchařovic a Kyjovic, v současnosti je v současnosti zarostlá, v mapách z osmdesátých let ještě existovala

 

Rozcestí U tří dubů stále existuje, i když v současnosti je tam dubů pět a jedna lípa

 

Rakouský název kopce Buschberg přeložilo medium jako Křovinnou horu

 

Cimrmanovo zaklení „fujtajfl“ medium chybně přeložilo jako „fuj čert“.

 

Cihelna na cestě z Únanova do Těšetic skutečně existovala, nyní je po ní patrná jen těžní jáma na hlínu.

 

V cihelně médium stopu pravděpodobně ztratilo a další už nenašlo. Zřejmě se zde Cimrman nějaký čas zdržel. A tento časový schod meduim pravděpodobně zmátl. Některé další indicie však ukazují, že Cimrman pravděpodobně pokračoval přes Těšetice a Bantice do Hodonic. To je předmětem dalších výzkumů a na další informace budeme muset nějaký čas počkat.

 

 

Zpět