Cimrmanův záznamník počasí

 

 

Informace o dalším Cimrmanově meteorologickém přístroji byl objeven ve Šmorancově zápisníku

 

 

 

 Po převedení do současné elektronické formy, opravení drobných překlepů zní takto:

 

Po založení meteorologické stanice na Sněžce si otcoděd uvědomil, že tehdejší vědě zcela chybí záznamy o počasí z odlehlých ale meteorologicky zajímavých míst. Ale jak získat věrohodnější údaje od lidí z vesnic a samot, kteří mnohdy neuměli ani psát a kteří ze svých obydlí nedohlédli na věžní hodiny na radnici nebo na nejbližším kostele? A tak vynalezl šňůrkový záznamník počasí vyhovující těmto podmínkám. Počasí se zaznamenávalo pomocí uzlíků na šesti šňůrkách. Uzlík na šňůrce znamenal, že ten den se určité počasí vyskytlo. Význam barev:

 

Zelená – byla mlha

Modrá – pršelo

Bílá – sněžilo

Červená – byla bouřka

Žlutá – foukal silný vítr

Černá – byla tma

 

Sledovač počasí každý večer udělal uzlík na šňůrkách, jejichž počasí se v ten den vyskytlo.

 

Jednou za vy mezené období obešel tyto záznamníky sběrač dat, přepsal počty uzlíků do předepsaného formuláře a záznamník rozvázáním uzlů vynuloval.

 

Dnes bychom hovořili o restartu záznamníku. Jeden exemplář se zachoval, rekonstruovali jsme pouze držák provázků.

 

 

Význam černé šňůrky Cimrman utajoval, ale hloubaví cimrmanologové jej časem přece jen odhalili.

 

Počet uzlíků na černé šňůrce udával počet dnů, po které se pomocí uzlíků na ostatních šňůrkách počasí zaznamenávalo. Proto je šňůrka indikující tmu nejvíc opotřebovaná. A z tohoto důvodu jsme na ní neudělali raději ani jeden demonstrační uzlík.

 

Všimněte si prosím formulace "otcoděd". Zdá se, že jsme na stopě velkého objevu. Ale o tom až někdy příště.

 

 

Zpět