E - knihy ke stažení   O autorovi 

Hantecové okénko na Českém rozhlase Brno

Proč se hóká? (15.07.24)  Proč se hóká pucovat zaprasený love, splaš si svó vrbu, je to akorát pro čičinu, s krojcem po funusu, vychrtlé jak chróst, lóskat šváby, vodlifrovat k šípku, čmárat raracha na zeď, šláfčí jak dudekfógl, tadyk je zahrabané čokl...

Zvonky z ajznbánu  (15.06.24) Hokním ščiplístkem a na rolách nebo aji v cukách se semeló šelijaký vály. No ze startu, abyste neco negómali levě, vám musím hóknót, že v každým cuku valí fíra (strojvedoucí), vlakoš (vlakvedoucí), a dyž má cuk...

Libuna  (01.03.24) Kněžnu Libuši známe ze Starých pověstí českých od Aloise Jiráska, které vyšly poprvé koncem 19. Století. Avšak více než 100 let před tím vydal své pohádky německý autor Johan Karl Musäus...

Gyometr (13.01.24) Na lonťácké rathaus dosmykoval gyometr. Dovalil sebó holcnové drajfús se špizróró, mapsona a bágl nafólvané až po dekl holcnovéma lajsnama...

Šípkatá Růža (13.01.24) Lajbčil nelajbčil v Žabinách nóbl Štatlař Fanóš Kingál se stařkó. Jednó ho véšky z hokny vodlifrovali na dva járy k Fidelovi, aby tam šňupal chytrý války...

Bresty (09.01.24) Ajnštajni ze Švajcu vygómali, že se bresty našich koc furt nafukujó. Hókajó to aji kšeftsmeni se šprndama. No furt nekóřijó, co je za tym...

Zpět na hlavní menu

Starší storky

Vtipy   Nejnovější jsou vždy na začátku textu.

Poklad v lese Ochůzky  V oltovéch járech smykovali borci z Čobolska do Klobók mózovat po pokladech. Šel hantec, že névíc pokladů je zahrabanéch ve valdně, kerý se dneska hóká Vochůzky. Tytok poklady tam nacpali pod drn Habáni, keří makali, až se z nich hulilo a přitem škrtili lováče...

Kingál Lávra Kingál Lávra měl voslovský ovary. No sajtna vo tym neměla ani tucha. Frizér k němu doklapal enem jednó za jár. No místo lováčů mu dycky fogař ufikl budku, páč zgóml ty ovary. Za mladýho frizéra Kukulína hodila přímluvu jeho mutra, kerá asik měla s kingálem ňáký šmajchlovačky...

 

Perly vod hastrmana  V Jihlavě, keré nekdy pérujeme taky Iglsdorf, bajvoko tam, kde je dneska rola, byl vypláclé krpaté rybál. A temu bačoval krpaté hastrmanské. Sajtna ho kóřila. Byl to abstinenťál, keré každé druhé deň valil do mlíkárny pro milchnu...

 

Olmik  V Olmiku bačoval krojcnový sajtně biskupské Žanek Železné, a ten s husákama fest vydrbával. A tak hejtmanské vod husáků Prokop Holé sbalil sajtnu vojclů a valil do Olmiku ufachčit tam ordnung. Néprv chcel házet čekanku, až to v Olmiku sami zabalijó a zahlásijó hende hóch.

 

Flastr  Valil sem z dovči šnelcukem z Méďanštatlu přes Prágl do Brniska. Koc v kasi mně střelila lupeň přes Pardubky. Já sem to ale nezapsal a vtrukl sem do šnelcuku přes HavlBrod. Doklapal ščiplístek a múroval, že jedu levým cukem...

 

Cund pro juhanský klimatický remcaly  Ste první generačka, co musí mět klimošku v každý cimře, imrvére sicníte u komplu nebo serfujete na mobilfónu, špiznu máte skorem v každý cimře, všady valíte vágnama nebo érama, furt neco lifrujete do šmelcu a potym kaufčíte další zbytečný cajky, enem abyste byli in...

 

Rohatec velebáskem  V jednym lontu vodvalil do kytek velebásek. A tak tam křížový véšky nakvartýrovaly dalšího v lajně. Byl to už zgrčené rasken s hubó šédrem a s chabrusovó haksnó. Córal pomale a při tem šmatlal. A v kirchně roztruboval, že névětší ctnosť pámbíčkářů je šupnót kirchnovém borcům ňáké ten džekpot...

 

Morava  Hókajó, že na Králickým Sněžníku bačuje duchál Štemichman. Vono to byl kdysik rajtr čórkař, keré si v tychto berglách musí odfachčit svý tunely a levoty...

 

Půl kila na šestr Fišlaři vod Švarcavy lifrovali na Špilas šelijaký fišle a fasovali za ně slušný love. Akorát jeden žgrd vod futer v šancách jim furt fachčil ňáký levárny. Byl totiž bolavé na love a tlačil na fišlaře, aby se s ním vo ty love šábli, ináč že jim na Špilas nehodí propustku...

 

Brněnský kolco  Storku vo brněnským kolcu sem gómal už vod jungšálskéch járů. Jednó v járu 19 kilo 76 sem se na sviňu přichométl k sajtně, kerá z hecu voprubovala rajz z Lednice do Štatlu po svéch kopytech. Na tachálu sem měl tehdá 23 járů a štreka koštovala 55 kiláků...

 

Spiritistické seans s Rudym  Začnu hodně zeširoka, ale i tak budu hodně zkracovat. Mnozí z vás víte, že jednou za uherský rok navštívím Krakonošův revír, protože tam mám příbuzné. Tento kraj má mnoho společného s Brnem. Jedna pověst vypráví, jak nějaký Trut zabil draka, který sužoval Brno...

 

Pytloš sténéch slov Dyž sem začl šrajbčit bichlu „Storky slov ze Štatlu“, vymákl sem jeden interes vál. Nekerý cajzlovský slova se dajó v hantecu špéchnót šelijak. Třebas ve sloválu šrajbčijó:  „chlap, chlapec“ = borec, cápek, džery, kalósek, kolík, konópek, kuzma, mukl, prótek, sokol...

 

Potyši a jejich koně  Vokolo járu 19 kol 43 se na brněnský hródě vylópla novodurová sajtna. Hókali si potyši a byli to borci asi tak dvě pětky járů na tachálu. Vod vostatních štatlařů se lišili vohozem. Jejich holpecové interes byly svingový kolůvky...

 

Kde se vzal název Prigl?  Mgr. Ladislav Plch, autor knihy "Brno - procházky po stopách minulosti" uvádí v rozhovoru na webové stránce Prigl.cz toto: Prigl je vídeňské slovo. Psáno „Prügl“ (v němčině „Prügel“) a vyslovováno stejně jako prigl s měkkým i...

 

Stará Kelišová  Snad se nenajde v národě moravském člověk, který by neznal madam Kelišovou, jednu z předních hrdinek úspěšných komedií Zdeňka Trošky Slunce seno ...  Její nebohulibá činnost, které se říká kelišování, pronikla dokonce do slovní zásoby obecné moravštiny. Kelišovat znamená...

 

Nerozumím řeči tvého kmene  Jedna moje známá byla svého času v Brně u zubního specialisty a tak jsem si s ní dal scuka na Čáře pod hodinama. Přestože kdysi studovala v Brně, musel jsem jí připomenout, že Čára je v Brně ulice Česká a místo pod hodinami se nachází na rohu České a Joštovy. Pokecali jsme si dobře. Jen mi kladla na srdce coby správná učitelka češtiny, že mám mluvit více spisovně...

 

Cimrman a hantec   Dyž doklapal Jaróš Cimrmanůj z Vídňa do Brniska, cétil se tu jak v domášově. Fotra měl z Rajchu, mutru z Cajzlova a teda hemzy borců ze Štatlu gómal. Brněnské hantec to byla tehdá skopčáčtina voháknutá do moravskyho mantlu a k temu sem tam neco z jidiš a morgoš hantýrky. No Jaróš byl vod hercny Moravák a teda borce z Brniska péroval, že to s tó samó skopčáčtinó dosmékajó tak do kélu...

 

Cimrman "Vo řepisku"" Dyž začal Jaróš Cimrmanůj rekognoskovat bichle pro šropy, kópil těžkó diviznu. A nahodil tázanec: „Jak rychtujeme šropy do lajfky? Lóskáme jim, než v betli zabořijó, zvonky, ve keréch némlačí a névíc dusené princál vyfasuje nébetelňéší princezku, potróblé Žanek voblafne šecky kujóny a Smolíčskyho šropa vytahne z maléru ve finišu jelenisko..."

 

 

Zpět na hlavní menu